Judi Poker | Poker Online Indonesia Terpercaya | Agen Poker by win7poker.com
loading...
Info :

PERATURAN UMUM

  1. Batasan usia pengguna www.Win7poker.com disesuaikan dengan peraturan negara tempat pengguna www.Win7poker.com berada, www.win7poker.com sama sekali tidak bertanggungjawab atas setiap peraturan perundang-undangan negara yang dilanggar oleh setiap pengguna yang menggunakan website kami.

  2. Pemain bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka sendiri dan terikat oleh undang-undang negara mereka sendiri.

  3. Semua member bertanggungjawab terhadap akun masing-masing dan menghormati semua perjanjian yang telah disetujui oleh mereka.

  4. Agen bukanlah rekan www.Win7poker.com , Setiap perbedaan yang timbul antara pemain dan Agen bukan merupakan tanggung jawab www.win7poker.com.

  5. Untuk kepentingan bersama agar diwaspadai, ID Pengguna dan Password dari penggunaan yang tidak sah. Jika ID Pengguna dan Password dicuri atau kehilangan, pengguna harus menghubungi Agennya yang bersangkutan. Agen kemudian akan menukar User ID pengguna / Password. Apabila password dicuri/kehilangan, pengguna bertanggung jawab untuk akun masing-masing dan wajib untuk menghormati semua tata cara diajukan.

  6. keputusan www.Win7poker.com adalah bersifat final dan mengikat dalam segala perkara.

  7. Dalam semua kasus perselisihan, baik pengurus dan pemain www.Win7poker.com menyetujui bahwa www.Win7poker.com akan bertindak sebagai penengah dalam pertikaian akhir. Tidak akan ada tuntutan lebih lanjut setelah keputusan dari www.Win7poker.com